Avís legal

Informació de conformitat amb larticle 10 de la LSSI

El titular d’aquesta web és:

  • Identitat: David Candelich Masnou – Circ Vermut (d’ara endavant Circ Vermut)
  • NIF: 38865640X
  • Adreça: Can Fugarolas, C/Toló, 8-18 – 08302 – Mataró (Barcelona)
  • Tel.: 659 86 60 19
  • Email: [email protected]

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que lusuari daquest lloc web ha de respectar. No és lícita la transformació o l’alteració, la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de Circ Vermut.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Circ Vermut actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen Circ Vermut.

Circ Vermut no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos a la web.

Circ Vermut es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Mataró (Barcelona), per conèixer quantes qüestions se suscitin sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació, renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre, a excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei resulti aplicable.