Política de Privacitat

Circ Vermut,  es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Circ Vermut, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. Circ Vermut, no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

 • Responsable del tractament: Circ Vermut (David Candelich Masnou)
 • NIF: 38865640X
 • Adreça: Can Fugarolas – C/Toló, 8-18 – 08302 – Mataró (Barcelona)
 • Tel.: 659 86 60 19
 • Email: [email protected]

Finalitat del tractament

 • Oferir i gestionar els nostres serveis de circ i espectacle.
 • Legitimació
 • Consentiment obtingut de linteressat quan ens sol·licita informació.
 • Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets daccés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Reclamació

Els interessats poden adreçar-se a lAEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les «Preguntes sobre privadesa».

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 • Circ Vermut (David Candelich Masnou)
 • NIF: 38865640X
 • Adreça: Can Fugarolas – C/Toló, 8-18 – 08302 – Mataró (Barcelona)
 • Tel.: 659 86 60 19
 • Email: [email protected]
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de espectacles i circ.
En cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per gestionar la vostra consulta.
També podrem utilitzar les seves dades per informar-lo sobre les nostres activitats, productes o serveis quan ja sigui client nostre o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment per fer-ho.
En accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge es pot registrar mitjançant càmeres de videovigilància amb fins de control de seguretat.
Si ens envieu un currículum, tractarem les dades per tal de gestionar la base de CV ‘s per a la selecció de personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que es pot oposar al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment comunicant-nos-ho al correu [email protected], i després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’art. 30 del Codi comerç, ia efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general Tributària.

Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
En el cas dels currículums, les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Per a la gestió de la relació contractual amb linteressat basarem el tractament de les dades en lexecució del contracte o en el marc de la relació precontractual.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el vostre consentiment, encara que si ja sou client podrem enviar-vos informació sobre productes similars, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per donar-vos de baixa, d’acord amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 34 /2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Pel que fa a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del representant legal del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho comunicarà tan aviat com en tingui coneixement.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i els béns.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir .
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.
Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent.

Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Dades de caràcter identificatiu
Adreces postals o electròniques
Dades de contacte
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Fem servir galetes?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de lusuari.

L’usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control daccés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.